Б. Пүрэвдорж: Хэвлэл мэдээллийн чөлөөтэй нийтлэх, хэвлэх эрхэд халдаж байгааг олон улсын байгууллага судалгаагаараа нотолж байна. Өнгөрсөн найман жилд хэвлэлийн эрх чөлөөний байдлаараа манай улс 80 байр ухарлаа!

2024-05-03