Б.Бейсен: Төсөв ашигтай гарсан гэж ярьж байгаа ч эмнэлгүүд маш их өртэй байгаа.

2024-01-17