Ш.Адьшаа: Төрийн хэмнэлтийн хууль орон нутагт төрийн ажлыг явуулах, үйлчилгээ үзүүлэх зэрэгт хүндрэл үзүүлж байсан нь үнэн.

2024-01-16