Н. Ганибал: Өнөөгийн нийгэмд хүлээгдэж буй чухал хуулиудын нэг. Гэвч гаднын орны хуулийг үгчлэн хуулсан заалтууд олон байсан.

2023-12-21