А. Адъяасүрэн: Тойргийн хэмжээнээс болоод Монгол Улс хөгжихгүй байгаа юм биш. Удирдаж байгаа хүмүүсийн сэтгэл, тархинд асуудал байгаа юм МАН ихэнх эрх мэдлийг авсан ч үлдсэн ганц эрх болох сонгох, сонгогдох эрхийг нь авах нь.

2023-12-21