Ш.Адьшаа: Нүүрсний сонсгол анхны зорилгоосоо өөрт чигт явчихлаа. Жинхэнэ хулгайчийг нуух хэрэгсэл болгож байна.

2023-12-18