С.Ганбаатар: Хэвлэн нийтлэх эрх чөлөөг хязгаарлаж, хууль хүчний байгууллагаар айлган сүрдүүлдэг байдлыг УИХ-ын нэгдсэн чуулганаар хэлэлцэх хэрэгтэй байна

2023-12-07