Ш. Адьшаа: Шүүгчид авлигатай холбогдож шийдвэр гаргалтад нөлөөлж байж болзошгүй гэдэг дээр санал нийлж байгаа ч Үндсэн хууль зөрчсөн шийдвэрийг гаргаж болохгүй.

2023-11-30