Д.Ганбат: ХЭҮК-с гаргасан зөвлөмжийг шат шатны байгууллагууд дагаж мөрдөх, алдаа дутагдлыг арилгах үүрэгтэй. УИХ хангалттай их хууль баталж байгаа ч үр дүн нь харагдахгүй байна.

2023-11-30