С.Одонтуяа: Хүүхэд хамгааллын хууль, гэр бүлийн тухай хуулийг энэ парламентаар амжиж батлуулах ёстой.

Нийгмийн эрүүл мэндийн тухай хуульд ч онцгой анхаарах шаардлагатай. Монгол хүний эрүүл мэндээс чухал зүйл байх ёсгүй. Ганц эрүүл мэндийн яамд даатгаад яваад байж болохгүй

2023-11-22