Ш.Адьшаа: Монгол Улс, Монгол хүний өрийн хэмжээ Үндэсний аюулгүй байдлын хэмжээнд яригдахаар боллоо.

2023-11-10