С.Ганбаатар: Бүтээмжтэй уялдуулж цалинг нэмэгдүүлэх төсөвт мөнгө огт тавиагүй байна. Бүтээмжгүй ажиллахыг дэмжиж байгаа хэрэг үү

2023-11-02