О.Цогтгэрэл: Мөрдөн шалгах явцад л хүний эрхийн ийм олон зөрчил гарсан тухай тоо мэдээлэл байхад хэрэг таслан шийдэгдэх хүртэл хүний эрхийн тухай ярихад хэцүү Магадлангаар гаргах хүмүүсийн шаардлагад ямар зүйл заалтыг оруулж байгаа юм

2023-10-26