С.Ганбаатар: Мэргэшсэн ажилтан татварын талаар хариуцлага тооцох мэдлэгтэй байх ёстой гэдэг шалгуурыг л нэмж байгаа. ТӨК-нд ажлын байр нэмэх тухай биш

2023-10-12