Б.Бейсен: Цэргийн албан хаагчдын гэр бүлийг ажлын байраар хангах асуудлыг хатуу анхаарах хэрэгтэй. Мөн хүүхдүүдийнх нь сургууль цэцэрлэгийн асуудал ч хүнд байсаар байгаа

2023-10-12