Б.Бейсен: Өвс тэжээлийн асуудлыг эрт бэлдэх асуудлыг хэлэлцэх асуудалд оруулах хэрэгтэй. Өвс бага ургадаг баруун гурван аймагт өвөл, хавартаа тэжээлийн үнэ хэт өндөр болдог тул зүүн аймгаас өвс татах ажлыг эрт хийх шаардлага байна

2023-10-03