Б.Бейсен: Дотооддоо тариалсан хүнсний ногоо хэрэгцээнийхээ хэдэн хувийг хангах бэ. Гадаадаас хэдэн тонн хүнсний ногоо импортлох юм.Мөн эрүүл ахуйн шаардлагад нийцүүлэх тал дээр ямар арга хэмжээ авах юм

2023-10-03