Б.Бейсен: Байгаль орчноос гаргаж буй кадастрын зураг зөрөөтэй байна. Үүн дээр анхаарч газар дээр нь очиж ажилламаар байна

2023-07-04