Б.Бейсен: Тоног төхөөрөмжийн хүрэлцээгүйгээс сумын эмнэлгүүд өвчтөнөө аймаг, хот руу явуулж байгаа. Иймд гүйцэтгэлээр санхүүжих боломж үнэхээр байхгүй

2023-07-04