Б.Бейсен: Нэгдсэн эмнэлгийн тоног төхөөрөмж, эрүүл мэндийн тоног төхөөрөмжид 900 саяын төсөв тавигдсан. Орон нутаг биш ЭМЯ энэ асуудлыг анхааралдаа авч чанартай тоног төхөөрөмж авмаар байна

2023-07-04