Б.Бейсен: Гүйцэтгэлийн санхүүжилтээр эмч нарын цалин нэмэгдээгүй. Бага цалинтай энэ салбарын хүмүүс гаднын орныг зорьж байна. Гэтэл энэ тайланд хэрэглэгдээгүй нэг тэрбум орчим төгрөгийн цалин байна үүнийг тодорхой тайлбарлаж өгнө үү

2023-07-04