С. Одонтуяа: Гүйцэтгэлийн санхүүжилтээ авахын тулд хэтэрхий олон бичиг "бөглөж" байгаа тухай эмч нар хэлж байна. Хялбаршуулах тал дээр анхаарах хэрэгтэй

2023-07-04