А.Адъяасүрэн: Нийгмийн даатгалын ерөнхий хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслөөс харахад одоогийн тэтгэврийн тогтолцоо хэвээр үргэлжлэх юм шиг ойлгогдож байна.

2023-06-23