Б.Бейсен: Хүүхдийн мөнгийг хүсэлт гаргасан, гаргаагүй гэж ялгахгүйгээр бүгдэд нь олгох хэрэгтэй. Аймаг, сумдын халамж үйлчилгээнд тулгамдаж буй асуудлыг судалсан уу

2023-06-13