Б.Бейсен: Монгол Уlсад эмчлэгдэхгүй өвчнийг гаднын оронд эмчлүүлэхэд шаардлагатай зардалд төрөөс дэмжлэг үзүүлэх үү. Энэ талаар төсөвт суулгасан зүйл байна уу

2023-05-19