А. Адъяасүрэн: Зургаан настай хүүхдүүд сургуульд орж байгаагаас шалтгаалан залуу малчид тусдаа амьдарч байна. Өрхийн санхүү хуваагдах, цаашлаад гэр бүл салах хүртэлх асуудлууд гарч байгаа. Эцэг эхийн хүсэлтийг үндэслэн шийдэх тухай заалт оруулах хэрэгтэй

2023-05-04