А.Адъяасүрэн: Төрийн албаны зөвлөл албан хаагчдаа хамгаалдаг биш, шалгалт авч шахалт үзүүлдэг гэсэн нийтлэг ойлголт иргэдийн дунд байдаг

2023-04-05