А.Адъяасүрэн: 1996 оноос хойш Төрийн өмчийг орон нутагт шилжүүлэх асуудлыг чуулганаар хэлэлцэж байгаа. Нийгэмд тулгамдсан асуудал олон байхад УИХ нь сандал ширээ яриад суумааргүй байна. Гэр бүлийн тухай хууль, Боловсролын тухай хуулийг хэлэлцмээр байна.

2023-03-23