Байгалийн баялаг ард түмний өмч учраас иргэд хувь хүртдэг байхаар УИХ-ын гишүүн Н.Алтанхуяг тогтоолын төсөл санаачилснаа танилцуулав

2022-10-27