А.Адъяасүрэн: Эрдэнэтийн овоолгыг ашиглаж байгаа үйлдвэрийг хэн, яаж сонгон шалгаруулдаг вэ

 

Эрдэнэтийн овоолго дээр ямар компаниуд үйлдвэр байгуулж ажиллаж байна. Мөн үүнийг хэн сонгон шалгаруулж байна. Шалгаруулахдаа нээлттэй явуулдаг уу.

2022-10-25