А.Адъяасүрэн: Манай хүн амын талаас их хувийг эзэлдэг эмэгтэйчүүд шат шатны шийдвэр гаргах түвшинд оролцоо өндөр байх ёстой

А.Адъяасүрэн: Манай улсын талаас их хувийг эзэлдэг эмэгтэйчүүд шат шатны шийдвэр гаргах түвшинд оролцоо өндөр байх ёстой

2022-09-07