Д. Бат-Эрдэнэ: Хоёр жилийн дараа мөнгөө авах компани бол байна. 20 жилийн дараа мөнгөө авах хувийн хэвшил байхгүй шүү. Хувийн хэвшлийг бүтээн байгуулалтад оролцуулах нь төр төсөвтөө дарамт үүсгэхгүй байх боломж

2022-06-03