А. Адъяасүрэн: Би допингийг дэмжээд байгаа зүйл байхгүй. Гэхдээ хуучин хуулийнхаа бүх асуудлыг цэгцлээд шинэ хуулиараа тэгш гараанаас эхлэх хэрэгтэй, хууль тэгш үйлчлэх ёстой

2022-05-20