Ц.Туваан: Ургамлын генетик нөөц гэдэгт бэлчээрийн асуудал хамрагдаж байгаа тул цогц байдлаар хэлэлцье

Гентэй холбоотой бүх зүйл хамрагдаж байгаа. Хөдөө аж ахуй, газар тариалан, мал аж ахуй, ургамлын асуудлыг байнгын хороогоор зэрэг хэлэлцэж байгаа хуулиудаар шийдэх хэрэгтэй. Ургамал, усны талаар хэлэлцэхээр мал аж ахуй, бэлчээртэй холбогдож байдаг. Эдгээр нь байгаль орчин эсвэл хөдөө аж ахуйн салбарт ч юм шиг салгасан хуультай. Эдгээрийг цогц байдлаар нь шийдэх хэрэгтэй.