Ш.Адьшаа: Шүүхийн хараат бус бие даасан байдлыг хангахын тулд мэргэжлийн байгууллага, олон нийтийг сонсох хэрэгтэй