Ц.Туваан: Шүүгчийг томилдог, хариуцлага тооцдог хоёр хоорондоо яаж уялдах юм

Сахилгын хороо гэдэг есөн гишүүнтэй эрх мэдэл бүхий байгууллага үүсэх юм байна. Үндсэн хуульд Ерөнхийлөгчийн зарлигаар шүүгчийг томилдог. Нөгөө талд нь хариуцлага тооцох бүр шүүгчийг огцруулах ч эрх мэдэлтэй Сахилгын хороо ажиллана. Өөрөөр хэлбэл томилдог, огцруулдаг хоёр хоорондоо яаж уялдах вэ. Сахилгын хороо ямар нөхцөлд хариуцлага тооцохыг тодорхой зааж өгөхгүй бол нөлөөнд автахгүй, шударга ажиллах баталгаа харагдахгүй байна.