А.Адьшаа: Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн бүрэн эрхэд халдсан хууль батлах гэж байна

Дээд шүүхийн ерөнхий шүүгчийг УИХ-аас Ерөнхийлөгчид санал болгож 14 хоногийн дотор Ерөнхийлөгч батлах ёстой гэнэ. Энэ чинь Ерөнхийлөгчийн бүрэн эрхэд халдсан асуудал болно. Одоогийн Ерөнхийлөгчид зөвхөн хамаатай юм биш, үе үеийн Ерөнхийлөгчид хамаатай асуудал.