С.Одонтуяа: Эрх нь зөрчигдсөн хүмүүс хэнд хандах нь тодорхойгүй байдаг. Энэ хуульд үүнийг тодорхой болгож өгсөн үү