Ж.Батсуурь: Наанаа ганц өгүүлбэр мэт харагдавч орон нутгийн санхүү, эрх мэдлийг хамах гэсэн бодлого

Нутгийн өөрөө удирдах байгууллага, анхан шатанд чиг үүргийг шилжүүлэх гол зорилгоо ганц энэ заалтаар няцааж байна. Наанаа ганц өгүүлбэр мэт харагдавч орон нутгийн санхүү, эрх мэдлийг хамж авах гэсэн агуулга. Далдын зорилгогүй юм бол энэ ганц өгүүлбэрийг аваад хаяж яагаад болохгүй байна вэ.