Б.Бейсен: Өндөр эрсдэлтэй болон буцалтгүй тусламжийн эмийг бүртгэж заавал шаардлага тавих ёстой