Ш.Адьшаа: Үндсэн хуульд гэр бүлийнхээ эсрэг мэдүүлэг өгөхгүй гэдэг зарчим байдаг. Мөрдөх, мэдүүлэг авах явцад энэ зарчим зөрчигддөг.

2024-01-16