Ш.Адьшаа: Хүний эрх, гэмт хэрэг илрүүлэх ажлыг хоёрдмол утгаар оруулж ирэх нь сайн үр дүнд хүрэхгүй Гэрчээр байцааж байгаад, сэжигтэн, яллагдагч болгодог байдлыг зогсоох тухай УИХ-ын тогтоолд оруулж байна.

2024-01-16