О.Цогтгэрэл: Эзэмших гэдэг нь тодорхой цаг хугацаанд, тодорхой нөхцөлтэйгөөр буцах эрхтэй харилцааг хэлнэ.

2023-12-22