А.Адъяасүрэн: Хуулийн этгээд нь өөрийн цалингийн нийт сангийн нэгээс доошгүй хувьтай тэнцэх хэмжээний мөнгөн хөрөнгийг хүүхэд хамгааллын бодлого хэрэгжүүлэхэд зарцуулж байхаар заасан нь чухал зохицуулалт гэж үзэж, бүрэн дэмжиж байна.

2023-12-21