Монгол орны ойн сангийн төлөв байдал, "Тэрбум мод" үндэсний хөдөлгөөний явц, цаашид хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар Ерөнхий сайдын мэдээлэлтэй холбоотой УИХ дахь Ардчилсан намын бүлгийн дүгнэлт

2023-12-15