Ж.Батсуурь: Бизнес дэх төрийн оролцоо хэт өндөр байна. Бизнесийг өөрийнх зарчмаар явуулах бодлого баримтлах ёстой. Авилгийн үндэс бол төрийн оролцоо их байгаа явдал юм

2023-07-06