А.Адьшаа: Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн бүрэн эрхэд халдсан хууль батлах гэж байна

Дээд шүүхийн ерөнхий шүүгчийг УИХ-аас Ерөнхийлөгчид санал болгож 14 хоногийн дотор Ерөнхийлөгч батлах ёстой гэнэ. Энэ чинь Ерөнхийлөгчийн бүрэн эрхэд халдсан асуудал болно. Одоогийн Ерөнхийлөгчид зөвхөн хамаатай юм биш, үе үеийн Ерөнхийлөгчид хамаатай асуудал.

2021-01-05