Ш.Адьшаа: Авлигын эсрэг хуулийг өөрчлөх нь яг ямар үр нөлөө өгөх вэ

Авлигын эсрэг хуулийн төслийг маш сайн бодож, боловсруулсан байх. Гэхдээ гэмт хэрэг, авлигатай тэмцэх бодлого боловсруулахын оронд байгууллагын бүтэц өөрчлөх хуулийг яаран оруулж ирж байгаа нь ямар зорилготой вэ. Авлигатай тэмцэх газар Статистикийн байгууллага чиг үүргийн хувьд өөр. Зэрэгцүүлэн оруулж ирж байгаа нь ямар шинэчлэл, авлига гэмт хэрэгтэй тэмцэхэд ямар дэвшил гаргах юм. АТГ-ын Дэд даргын эрх мэдэл, үүрэг хариуцлага хуучин хуульд их тодорхой байсан. Цаашид хуулиар зохицуулах уу, АТГ-ын дарга нь шийдээд явах уу.

2020-12-11