Б.Пүрэвдорж: Шилжилт хөдөлгөөн дуусаагүй учир сонгогчдын нэрсийн жагсаалтыг 20 биш 10 хоногийн өмнө өгье

20-иос доошгүй хоногийн өмнө сонгогчдын нэрсийн жагсаалтыг нэг удаа өгнө гэдэг заалтад хугацааны хувьд өөрчлөх зүйл байна. Гэтэл 14 хоногийн өмнө шилжилт дуусна. Тэгэхээр шилжилт дуусаагүй байхад нэрсийн жагсаалт эцсийн байдлаар гараагүй байна гэсэн үг. Тиймээс 20 хоногийг 10 болгож өөрчилж өгнө үү. Шилжилт дуусаагүй байхад нэрсийн жагсаалтыг өгөхөд хэл ам гарна. Эцэслэж гарсаны дараа нэг удаа өгөх нь зөв болно.

2020-12-11