Б.Бейсен: Бэлчээрийн маргаанаас малчид нэгнийхээ амийг хөнөөсөн хэрэг гарсан